Fakro kołnierze do pokyć plaskich ESV, ESJ

1

Opis1

Kołnierz ES umożliwia szczelne połączenie okna z płaskimi pokryciami dachowymi, takimi jak: papa, gonty bitumiczne, łupki o grubości pokrycia do 10 mm (2 warstwy po 5 mm).
Standardowo przystosowany jest do montażu pojedynczego
okna w połaci dachu. Występuje również w wersji modułowej do zespalania okien w grupy:
— przy montażu na głębokości V zespolenia poziome,
pionowe i blokowe,
— przy montażu na głębokości J zespolenie poziome.
Standardowa odległość między oknami w pionie i poziomie wynosi 10 cm.
Kołnierz ten dostępny jest w różnych typach pozwalających montować okno na dwóch różnych głębokościach w konstrukcji dachu: V (0), J (–3 cm).
Standardowa głębokość montażu okna z zastosowaniem kołnierza ES to V – wersja ESV.
Zakres montażu w dachach o spadku:
od 15° do 90° dla głębokości osadzenia V,
od 20° do 90° dla głebokości J.

Budowa kołnierza:

1Kołnierz składa się z czterech podstawowych elementów (dolny element, dwa boczne i górny element). Dolny element kołnierza posiada podklejoną od spodu masę plastyczną pozwalającą na przyklejenie kołnierza do pokrycia dachowego, przez co zapewniona jest szczelność połączenia.

Elementy kołnierza:

1 — dolny element kołnierza
2 — elementy boczne
3 — górny element kołnierza
4 — paski z blachy do mocowania kołnierza

 

 

Dopłaty do kołnierzy z miedzi tytan-cynku

     

4

 

4

dopłata do kołnierzy

wykonanych z miedzi wynosi 210%

 

dopłata do kołnierzy

wykonanych z tytan-cynku wynosi 170%