Czy już wiesz jak zamontować okno dachowe?

MONTAŻ OKIEN DO PODDASZY

veluxCoraz częściej poddasza adaptowane są na cele mieszkaniowe. Przy ich właściwym zagospodarowaniu mogą się one stać najbardziej przytulnymi i wygodnymi częściami domu, wykorzystywanymi do pracy i wypoczynku, niezależnie od tego, czy znajdują się w domu jedno- czy wielorodzinnym. Aby tak się stało powinny zostać spełnione wszystkie wymogi dotyczące prawidłowego montażu, izolacyjności termicznej i akustycznej, zapewnienie ochrony przed kondensacją i wykraplaniem się pary wodnej oraz bezpieczeństwa eksploatacji poddasza.

Na komfort użytkowania okien do poddaszy duży wpływ ma sposób ich umieszczenia, stanowią one bowiem główne źródło naturalnego światła i dopływu powietrza. Wiąże się z tym konieczność montowania okien na odpowiedniej wysokości, ponieważ widok z okna jest równie ważny, jak ilość światła i powietrza docierającego przez nie. Dobierając rozmiar okna należy wziąć pod uwagę jego długość i kąt nachylenia połaci dachowej, zgodnie z zasadą – im mniejszy kąt, tym dłuższe okno.

Aby w pełni wykorzystać zalety okien do poddaszy, należy pamiętać o prawidłowym zamontowaniu okien w połaci dachowej, bo tylko wtedy spełnią swoją funkcję. Okno do poddaszy powinno znajdować się na tej samej wysokości co okno tradycyjne, tzn. 90-100 cm od podłogi. veluxTylko wtedy można przez nie wyglądać. Ponadto umożliwia to niskie umieszczenie okien w dachu oraz łatwe operowanie nimi. Przy wyborze wielkości okna należy wziąć pod uwagę widoczność zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej. W większości przypadków najlepiej jest zamontować okno w taki sposób, aby jego uchwyt znajdował się na wysokości 180-205 cm nad podłogą, co gwarantuje wygodną obsługę okna, a także akcesoriów dekoracyjnych i przeciwsłonecznych oraz dobrą widoczność w pozycji stojącej i siedzącej.

Z uwagi na ilość światła, którą należy dostarczyć do pomieszczenia, przyjmuje się, że powierzchnia okien powinna wynosić około 10% powierzchni podłogi.

Podczas instalowania okien do poddaszy ważne jest przestrzeganie kilku podastawowych zasad zapewniających właściwe ich funkcjonowanie. Należy przede wszystkim postępować zgodnie z instrukcją montażu, która znajduje się w każdym opakowaniu wraz z oblachowaniem oraz zestawem kątowników, wkrętów i plastikowym klinem.

Przed wstawieniem okna skrzydło musi zostać wyjęte z ościeżnicy. Istotne jest umieszczenie kątowników montażowych we właściwym nacięciu – czerwona linia na ościeżnicy musi pokrywać sie z górną krawędzią łaty lub deskowania. Po przymocowaniu ich z obu stron do krokwi oraz zamontowaniu skrzydła konieczne jest sprawdzenie odległości pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą – szczelina powinna być równa na całej długości okna.

Szczególnie istotne jest dokładne wywinięcie izolacji przeciwwilgociowej na ościeżnicę po całym jej obwodzie aż do poziomu górnego, wyfrezowanego w niej rowka. Należy przy tym zwrócić uwagę na uszczelnienie narożników – zakłady materiału izolacyjnego powinny wynosić minimum 20 cm. Szczelnie wywinięta izolacja zapewni hermetyczność okna, a także odprowadzenie na zewnątrz ewentualnych skroplin.

Podczas prac wykonawczych nie można zapomnieć o rynience odwadniającej, którą umieszcza się nad oknem pod częściowo naciętą izolację przeciwwilgociową.

veluxElementy wykończenia okna (boazeria, suchy tynk, itp.) należy umieszczać równolegle do podłogi w górnej części okna oraz prostopadle do podłogi w dolnej części okna ze względu na lepszą cyrkulację powietrza i korzystniejsze oświetlenie. Zaleca się umieszczanie źródła ciepła pod oknem, tak aby umożliwić lepszą cyrkulację ciepłego i suchego powietrza, co zabezpiecza przed ryzykiem powstawania kondensacji pary wodnej. Aby osiągnąć lepsze rezultaty, umieszcza się – zwłaszcza wokół ościeżnicy – odpowiednią warstwę materiału izolacyjnego.

Szczelne wbudowanie okien w powierzchnię dachu zapewniają kołnierze uszczelniające. Wykonane są one z aluminium pokrytego lakierem o dużej twardości zabezpieczającym przed zmianami koloru na skutek działania promieni ultrafioletowych. W ofercie znajdują się dwa typy kołnierzy: do falistych i płaskich materiałów pokryciowych.

 

Źródło: Velux