Schiedel Multi

MULTI

SCHIEDEL MULTI

Schiedel Multi to najnowocześniejszy system powietrzno-spalinowy do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem w budownictwie wielorodzinnym.

Podstawowym elementem konstrukcji komina jest zaawansowana technologicznie, nowoczesna, profilowana rura ceramiczna.

Schiedel Multi służy do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania i kotłów kondensacyjnych.


WŁAŚCIWOŚCI
  • odporny na wilgoć
  • przystosowany do kotłów kondensacyjnych
  • możliwość przyłączenia do 10 kotłów
  • umożliwia pracę bez konieczności wykorzystania powietrza z pomieszczenia
  • odpowiedni dla temperatur spalin do 200°C
  • podwyższa sprawność współpracujących kotłów
  • łatwy w montażu
  • cienkościenna, profilowana, 66 cm rura ceramiczna
  • system kominowy oznakowany CE zgodnie z normą EN-13063:2005 cz.2.

KONSTUKCJA

MULTI MODUŁPodstawowe moduły komina
Komin powietrzno-spalinowy Schiedel Multi składa się z profilowanej, okrągłej rury ceramicznej, pustaka zewnętrznego i pierścieni dystansowych wypośrodkowujących rurę wewnętrzną.

Rura ceramiczna profilowana
Okrągła profilowana rura wewnętrzna Multi wykonana została w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne. Unikalna, izostatyczna metoda prasowania sprawia, że spełnia ona wszystkie wymogi bezpieczeństwa w zakresie funkcji i eksploatacji. Charakteryzuje się wysoką szczelnością, wytrzymałością i odpornością na działanie agresywnego kondensatu.

MULTI KONSTRUKCJAPustak zewnętrzny Multi
Pustak zewnętrzny Multi o wysokości modułowej 33 cm wykonany jest z betonu lekkiego. W narożnikach posiada otwory przeznaczone do montażu płyty przykrywającej, które można wykorzystać również do wykonania usztywnienia lub sprężenia prętami zbrojeniowymi.

MULTI KONTRUKCJAPierścienie dystansowe
Rury w pustakach zewnętrznych Multi wypośrodkowane są przy pomocy fabrycznie zamontowanych pierścieni dystansowych. Ułatwiają one dodatkowo kształtowanie spoin między rurami ceramicznymi i zwiększają szczelność połączenia.

Rotempo
Połączenie kielichowe rur ceramicznych uszczelnione jest dodatkowo specjalnym silikonem wysokotemperaturowym Rotempo.

Zakończenie komina
Konstrukcja komina z płytą przykrywającą i stożkiem wylotowym spalin pozwala na bezpieczne oddzielenie od siebie powietrza potrzebnego do spalania i gazów spalinowych. Płyta przykrywająca mocowana jest do górnych pustaków przy pomocy czterech gwintowanych prętów. Pręty te wprowadza się do przewidzianych do zbrojenia otworów w pustakach, a pustą przestrzeń zalewa zaprawą.

Przyłącze spalin
Przy współpracy z kotłami z zamkniętą komorą spalania oraz kondensacyjnymi z wlotem koncentrycznym podłączenia przewodów, odpowiednio: powietrznego i spalinowego, realizuje się z wykorzystaniem "uszczelek" silikonowych przyłącza komina. Uszczelki powinny mieć średnice o 20 mm mniejsze niż odpowiednie średnice łącznika kotła.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
 

MULTI WYPOSAZENIE

 
RODZAJE
 MULTI RODZAJE