Schiedel Quadro

QUADRO SCHIEDEL QUADRO

System kominowy Quadro służy do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania.

Powietrze do spalania napływa do paleniska z zewnątrz poprzez kanał powietrzny zintegrowany z instalacją kominową.

Schiedel Quadro umożliwia pracę przyłączonych palenisk, niezależnie od powietrza pomieszczenia i w ten sposób eliminuje problem ze spalaniem w przypadku szczelnych okien.


WŁAŚCIWOŚCI
 • system kominowy dostosowany do kotłów z zamkniętą komorą spalania
 • minimalna temperatura spalin: 80°C
 • odporny na działanie wysokich temperatur i pożar sadzy
 • bezproblemowy montaż
 • oszczędność energii
 • wiele możliwości podłączeń
 • zaoszczędzenie powierzchni mieszkalnej
 • posiada dodatkowe wzmocnienie statyczne komina
 • małe i lekkie pustaki zewnętrzne
 • czapa kominowa zintegrowana z wysokiej jakości rurą ceramiczną
 • spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa p-poż., przenikalności cieplnej oraz ochrony przed hałasem
 • oferowany w 7 przekrojach (od 14 do 30 cm)
 • system kominowy oznakowany CE zgodnie z normą EN-13063:2005 cz.2.

KONSTRUKCJA

QUADRO KONSTRUKCJAPodstawowe moduły komina
Komin powietrzno-spalinowy Schiedel Quadro składa się z wypróbowanej od wielu lat okrągłej rury wewnętrznej Schiedel, pustaka zewnętrznego Quadro i pierścieni dystansowych, wypośrodkowujących rurę wewnętrzną w pustaku zewnętrznym.

Rura wewnętrzna z wysokogatunkowej ceramiki
Okrągła rura wewnętrzna Schiedel wykonana jest z wysokogatunkowej ceramiki. Dzięki swoim cechom materiałowym doskonale spełnia ona wymogi bezpieczeństwa w zakresie funkcji i eksploatacji. Jest ona w wysokim stopniu odporna na temperaturę i jej zmianę oraz na działanie kwasów, przy wysokiej szczelności i wytrzymałości.

Pustak zewnętrzny Quadro umożliwia skręcenie komina
Pustak zewnętrzny Quadro, o wysokości modułowej 33 cm wykonany jest z betonu lekkiego. W narożnikach posiada on przeznaczone do zbrojenia otwory, dzięki czemu na miejscu budowy może być wykonane usztywnienie lub sprężenie prętami zbrojeniowymi. Pustak zewnętrzny Quadro posiada kwadratowy przekrój wewnętrzny. Tworzy on w połączeniu z okrągłą rurą wewnętrzną korzystny przekrój przepływu powietrza do spalania.

Pierścień dystansowy
Rura wewnętrzna w pustaku zewnętrznym Quadro wyśrodkowana jest co 1 m, przy pomocy pierścienia dystansowego. Uchwyty dystansowe ułożone są w obrębie spoin rury ceramicznej i tworzą jednoczeście zewnętrzne wzmocnienie dla spoin. Ułatwia to ukształtowanie spoin oraz podwyższa wytrzymałość i szczelność.

Element zakończenia komina rozdziela w sposób bezpieczny powietrze zasilające od gazów spalinowych

Zakończenie komina pozwala na bezpieczne oddzielenie od siebie powietrza zasilającego i gazów spalinowych. Wahania ciśnienia uwarunkowane wiatrem oddziałują w taki sam sposób na kanał powietrza zasilającego i gazów spalinowych.

Mocowanie płyty przykrywającej
Płyta przykrywająca Schiedel Quadro mocowana jest do górnych pustaków zewnętrznych przy pomocy czterech gwintowanych prętów. Pręty te o długości 1 m wprowadza się do przewidzianych do zbrojenia otworów pustaków zewnętrznych a pustą przestrzeń zalewa zaprawą.


WYKOŃCZENIE KOMINA

QUADRO TYNK

Wykończenie komina tynkiem
1 - płyta przykrywająca z zestawem do mocowania i stożkiem komina

A - przepust przez dach

B - obróbka blacharska

C - tynk grubości 2 cm

QUADRO KLINKIER

Wykończenie komina klinkierem
1 - element głowicy z zestawem do mocowania i stożkiem komina 2 - płyta wspornikowa

A - przepust przez dach

B - obróbka blacharska

D - mur grubości 11,5 cm, powyżej dachu jako mur widoczny (np. klinkier)


ELEMENTY WYPOSAŻENIA

QUADRO ELEMENTY

QUADRO ELEMENTY2


RODZAJE
QUADRO RODZAJE