Braas - Technologia Protegon

braas protegon

Technologia Protegon to nowatorskie rozwiązanie opracowane i oferowane jedynie przez markę Braas. Nowością jest zastosowanie do produkcji dachówek pigmentów odbijających promieniowanie podczerwone emitowane przez słońce.

Dzięki nowoczesnym pigmentom dachówki produkowane w technologii Protegon odbijają do 300% więcej promieniowania podczerwonego niż zwykłe dachówki betonowe i ceramiczne. Dzięki temu temperatura na spodniej stronie dachówek jest nawet o 10˚C niższa. Wpływa to w znaczący sposób na zmniejszenie nagrzewania się całego dachu.

Dlaczego Braas opracował technologię chroniącą dach właśnie przed promieniowaniem podczerwonym?

 

braas protegon Słońce emituje promieniowanie we wszystkich zakresach fal elektromagnetycznych. Światło widzialne stanowi jednak tylko ok. 38% energii dochodzącej do Ziemi. Fale o długości większej niż 700 nanometrów, czyli podczerwień i bliska podczerwień, stanowią aż 53%. Oznacza to, że większość energii, która ogrzewa nasze dachy nie jest widoczna (nie wchodzi w zakres widzialnej dla ludzkiego oka fali świetlnej).